Bedrijfsafval recyclen en verkopen

De laatste jaren maakt afval een opmars; waar het voorheen een ondergeschoven kindje was, is afval tegenwoordig hip, in, duurzaam en vooral circulair 3.0. Particulieren hebben naast goed scheiden, niet heel veel opties, behalve minder consumeren. Bedrijven hebben echter meer keus en kunnen hun bedrijfsafval zelfs slim ‘vermarkten’.

Bedrijfsafval recyclen en afvoeren:  van karton tot folie

Het is inmiddels een bekend gegeven dat bedrijven hun karton of plastic recyclen. Echter; aangezien bedrijfsafval steeds meer als een grondstof wordt gezien dat een marktwaarde heeft, ontstaat er ook steeds meer marktwerking voor afvalstromen.  De prijs van afval wordt door een aantal factoren bepaald:

  • Transportkosten
  • Mate van vervuiling van de afvalstroom
  • Bereidheid van koper om een betere prijs te bepalen

Meer opbrengst uit afval? Huur een balenpers!

Veel bedrijven denken nog in het oude adagium: wij hebben karton en plastic en dat verzamelen we in rolcontainers of perscontainers en dat wordt afgevoerd. Klaar!  Men vergeet echter dat de inzamelaar het karton en folie op een grote hoop gooit, waarnaar het vervolgens wordt gesorteerd en in balen wordt geperst. Wel nu! Door het karton of plastic juist bij het aanbiedende bedrijf in kwestie zelf te sorteren en in balen te persen met een balenpers, hoeft de inzamelaar niet meer langs te komen en kunnen de balen plastic of karton aan de hoogste bieder worden verkocht. Hierbij komt kijken dat de balen opgespaard kunnen worden totdat 1 vrachtwagen vol is en men minimale belasting heeft van transportkosten. Win win dus! De extra kosten voor het kopen of huren van een balenpers worden snel terug verdiend.

balenpers
Een balenpers.

Afgewerkte olie ophalen? Samen inzamelen!

Transportkosten bepalen dus voor een groot deel de waarde van afvalstoffen. Het is echter niet altijd mogelijk om genoeg afvalstoffen op te sparen, totdat één vrachtwagen vol is. In dat geval kun je ook kijken naar andere bedrijven in de regio, die dezelfde afvalstroom willen afvoeren. Afgewerkte motorolie is een mooi voorbeeld, waar menig ondernemer tegen voorrijkosten aanloopt. Juist die ondernemers kunnen hun krachten bundelen, door gezamenlijk hun afgewerkte olie aan te bieden, zodat zij kunnen onderhandelen op hun transportkosten. Een website waarmee bedrijven efficiënt hun afgewerkte olie afvoeren is bijvoorbeeld deAfvalMarkt.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam verificatie *